تاریخچه بریانی اعظم

بريانى اعظم ، بزرگترين و باسابقه ترين مركز طبخ "بريان" ، غذاى سنتى اصفهان كه در سال ١٢٩٥خورشيدى توسط مرحوم پهلوان على اخوان و پدر ايشان عبدالكريم اخوان واقع در كوچه ى "منطقه " ى سابق ( يا كوچه ى نيك پى ) كه از يك طرف به خيابان طالقانى و از طرف ديگر به خيابان شيخ بهايى منتهى مى شود ، تأسيس شد .

س از ٣٠ سال ، زمانى كه ساختمانهاى مقابل شهردارى اصفهان توسط صارم الدوله بنا شدند، بريانى اعظم به كوچه ى دروازه دولت انتقال يافت و توسط پسر سوم مرحوم پهلوان على اخوان ، بنام احمدرضا ( كه پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه پاى به عرصه ى شغل اجدادى خود گزارد و پيشه را ادامه داد ، اداره شد .

در سال ١٣٧٢ خورشيدى واحد بريانى اعظم در طرح شهردارى اصفهان قرار گرفت و به خيابان چهارباغ پايين انتقال يافت ، اين واحد هم اكنون شعبه ى اول بريانى اعظم مى باشد .

قابل ذكر است اينكه مرحوم على اخوان مؤسس بريانى اعظم ملقب به "پهلوان بريانى " بوده كه يكى از شاگردان ايشان ، حاج آقا حسين مؤدب منش ( بريانى شاد ) مى باشد .

پس از افتتاح شعبه ى يك بريانى اعظم ، واقع در چهارباغ پايين اصفهان ، احمدرضا اخوان معروف به حاج رضا اخوان ، كه چندين سال رياست اتحاديه ى كبابى و بريانى اصفهان را به عهده داشته و دارند به كمك پسران شايسته ى خود، على ، امجد و ايوب اخوان به اين پيشه رونق بخشيده و در فرهنگ سازى اين غذاى سنتى در ميان مردم فعاليت شايان توجهى داشته اند كه اين موفقيت با استفاده از تجارب گذشته و علم آشپزى و بروزسازى اين غذا مطابق طبع امروزى مردم حاصل شد .

چنانچه هم اكنون نام بريانى اعظم كه دارنده ى چهار شعبه ى شاخص در سطح شهر اصفهان است ، نامى آشنا براى مردم اصفهان و گردشگران داخلى و خارجى است .

در خصوص نامگذارى اين واحد به نام بريانى اعظم ، جالب است بدانيد كه اين نام به هيچ شخصيت خاصى برنمى گردد و اين نام از همان ابتدا، فقط به معناى بزرگى و عظمت انتخاب شده است كه اكنون به عنوانِ زينت و افتخار نام بريان در اصفهان در شعب بريانى اعظم واقع در خيابانهاى چهارباغ پايين ، مسجدسيد ، كمال اسماعيل و چهارباغ بالا ، مى درخشد .


برو بالا