تاریخچه بریانی اعظم ...

بريانى اعظم ، بزرگترين و باسابقه ترين مركز طبخ "بريان" ، غذاى سنتى اصفهان كه در سال ١٢٩٥خورشيدى توسط مرحوم پهلوان على اخوان و پدر ايشان عبدالكريم اخوان واقع در كوچه ى "منطقه " ى سابق ( يا كوچه ى نيك پى ) كه از يك طرف به خيابان طالقانى و از طرف ديگر به خيابان شيخ بهايى منتهى مى شود ، تأسيس شد .....

منو غذایی بریانی اعظم ...

از آنجا که کیفیت برای ما از اولیت خاصی برخوردار است ، تمام مواد اولیه را از بهترین نوع خود انتخاب می کنیم.
منو غذایی بریانی اعظم از تنوع خاصی برخوردار هست که هر سلیقه ای را پوشش می دهد.
برو بالا